Web Title:安定國小安定國小

大人愛趁錢,囡仔愛過年

讀音:Tuā-lâng ài thàn-tsînn, gín-á ài kuè-nî.

比喻人各有所好,青菜蘿蔔各有人愛。

隨機作品分享

109本土語學習單

 •  
  1) S__83853314.jpg
 •  
  2) S__83853315.jpg
 •  
  3) S__83853316.jpg
 •  
  4) S__83853317.jpg
 •  
  5) S__83853318.jpg