Web Title:安定國小安定國小

未曾學行先學飛,未曾掖種想挽瓜

讀音:Buē-tsîng o̍h kiânn sing o̍h pue, buē-tsîng iā-tsíng siūnn bán kue.

指學習是要一步步漸進的,絕無一步登天的道理。

隨機作品分享

109本土語學習單

 •  
  1) S__83853314.jpg
 •  
  2) S__83853315.jpg
 •  
  3) S__83853316.jpg
 •  
  4) S__83853317.jpg
 •  
  5) S__83853318.jpg