Web Title:安定國小安定國小

甘蔗無雙頭甜

讀音:Kam-tsià bô siang thâu tinn.

指人世間的種種都有無法兩全其美的遺憾。

隨機作品分享

109本土語學習單

 •  
  1) S__83853314.jpg
 •  
  2) S__83853315.jpg
 •  
  3) S__83853316.jpg
 •  
  4) S__83853317.jpg
 •  
  5) S__83853318.jpg