Web Title:安定國小安定國小

常用網站

網站名稱 人氣
1 教學資源 臺灣閩南語推薦用字700字詞 224
2 教學資源 世界母語日 臺灣動起來 411
3 教學資源 南都文賞 426
4 教學資源 台南市台語羅馬字教材 403
5 教學資源 台灣鄉土母語羅馬拼音網 479
6 教學資源 本土語言教學輔導網 337
7 臺南市臺灣母語日相關網站 171

隨機作品分享

109本土語學習單

 •  
  1) S__83853314.jpg
 •  
  2) S__83853315.jpg
 •  
  3) S__83853316.jpg
 •  
  4) S__83853317.jpg
 •  
  5) S__83853318.jpg